onsdag 19 juni 2013

Byggskola avsnitt 10: anslutning till grindstolpe

Ska du avsluta gärdsgården mot en grindstolpe finns det en variant du kan använda dig av för att få den lite extra stadig. Borra upp ett hål i stolpen, och sedan måttar du in översta slanan i gärdsgården så att den passar mot hålet. Banka sedan in slanan i stolpen, så den kommer ut på andra sidan. Klart, och du har en förankring som är stadig och traditionsenlig. Självklart behövs ingen spik!