fredag 14 februari 2014

Gärdsgårdar förr och idag - är det någon skillnad?

Fortfarande byggs det många nya gärdsgårdar runtom i landet. Hantverket har glädjande nog fått en renäsanns och är inte lika hotat idag som det var för ett tiotal år sedan. Men finns det någon skillnad på de gärdsgårdar som byggs idag, och de som byggdes runt förra sekelskiftet, när trä-gärdsgårdar var ett dominerande inslag i det svenska odlingslandskapet?

En viktig skillnad i utseende mellan dåtid och nutid är att de gärdsgårdar som idag byggs av de som bemästrar hantverket ofta är prydligt byggda, med virke av hög kvalité. Förr, när gärdsgårdarna räknades i flera kilometer per gård, kunde en gärdsgård ibland se ganska så anskrämlig ut- funktionen var främst praktisk, inte estetisk. Därför var det inte alltid så noga med utseendet på gärdsgården, det var viktigare att den var funktionell, vilket är förståeligt. Närmare gården och platser där man ville göra gott intryck var man dock mer noggrann med att hägna en vacker gärdsgård. Där kunde man ibland också använda sig av andra gärdsgårdstyper, tex kortgärdsgård, som ibland ansågs vara lite "finare"än den vanliga gärdsgården.

Gärdsgård runt hage, fotograferad vid förra sekelskiftet. 


Så, är det då någon skillnad på de gärdsgårdar som byggs idag mot de som byggdes förr? Enligt mig så är gärdsgårdar byggda på tradionellt sätt minst lika hållbara idag som de var förr, kanske till och med att de idag är lite mer välbyggda om de hägnats av en skicklig hantverkare, som ofta reser tusentals meter gärdsgård under ett år. En sak som däremot tydligt förändrats är vilken funktion gärdsgården fyller idag - det återkommer jag till framöver här i bloggen.

Vill du lära dig grunderna i gärdsgårdsbygge så rekommenderar jag dig att gå en kurs hos mig. Även om du inte ska bygga för egen del så ger det en god inblick i ett historiskt hantverk och du bidrar till att bevara hantverket för kommande generationer! Vårens och sommarens kursdatum är:

April
Grundkurs i gärdsgårdsbygge 12 april kl 9-17. Hannagården, Sorunda
-fullbokad! 

Maj 
Grundkurs i gärdsgårdsbygge 10 maj kl 9-17. Hannagården, Sorunda
-bara ett par platser kvar! 

Grundkurs i gärdsgårdsbygge 11 maj kl 9-17. Hållsta såg, Gnesta
-fullbokad! 

Augusti 
Fortsättningskurs, gärdsgårdar & grindar 9-10 aug. Bestorp, Vetlanda


Kurserna på Hannagården arrangeras i samarbete med Bilda Studieförbund. Du kan även läsa om kurserna på Bildas hemsida. Varje kurstillfälle rymmer 9 deltagare. För frågor och anmälan, kontakta mig på mikael [at] svenskagardsgardar.se

torsdag 6 februari 2014

Hantverk som det gjordes förr!

Det är mottot för mig och mina medarbetare på Svenska Gärdsgårdar. Det betyder att vi utför hantverket traditionsenligt enligt gamla metoder. Vi utför också hantverket huvudsakligen med traditionella verktyg (handsåg, yxa) för att minska på miljöbelastningen.   
Traditionellt byggd gärdsgård, rest i september 2013   

Precis som med de flesta typer av gamla hantverk så finns det olika metoder att bygga traditionellt beroende på var i landet du kommer ifrån. Detta gäller också för gärdsgården, som också har en mängd olika namn runtom i landet: skihage, strethage, skigård och fastbandshage är bara några exempel. Grundprincipen för hur gärdsgården är uppbyggd är dock alltid densamma. När jag och mina medarbetare bygger en gärdsgård på det vis jag lärt mig så används handkluvet eller okluvet virke till slanor, och störarna kommer från gran eller ene. Gärdsgården binds samman med granvidjor som värms över öppen eld. Detta ger då en helt ekologisk konstruktion som enbart innehåller naturmaterial och inte belastar naturen när den ett antal decennier senare bryts ner. Byggd enligt en sådan gammal tradition behövs varken tryckimpregnerat virke, spikar eller ståltråd i gärdsgården. Den står alldeles utmärkt utan detta - och den står kvar länge. Byggs den däremot med ståltråd, spikar och liknande får den inget traditionellt utseende och hållbarheten blir sämre. Dessutom lämnar ståltråd och spik otrevliga spår efter sig i landskapet som riskerar att skada djur och fåglar.  
I takt med att intresset för byggnadsvård och traditionella utomhusmiljöer stadigt vuxit de senaste åren så dyker det också upp mindre seriösa aktörer på marknaden. Så om du nu beslutar dig för att bygga en riktig gärdsgård på din tomt, var noga med att välja en hantverkare som behärskar konsten att hägna en gärdsgård traditionsenligt. Då gör du en investering som är klok på lång sikt. Rätt byggd lyfter gärdsgården sin omgivning, är den felbyggd blir den snabbt sne och vind och ger inget vidare imponerande intryck, och du måste sätta om den ganska snart igen.