söndag 10 januari 2010

Byggskola avsnitt 4: redskap vid bygget del II


Ett annat givet redskap i gärdsgårdshägnandets ädla konst är såklart ett hederligt järnspett. Det går väl att fuska med en borr men jag föredrar att göra det med enbart muskelkraft. När jag mätt upp byggsträckan och beräknat hur många störar som behövs brukar jag spetta upp dagens beräknade byggsträcka, vilket kan ta ett par timmar om marken är bökig. Det hjälper om man är två här; en som spettar och en som skickar ner störarna i marken, sen kan man bytas av efter ett tag. Hålen bör vara minst 3 dm djupa, annars är risken stor att gärdsgårn blir ranglig, och stören ska sen ner i hålet med ganska stor kraft så att den sitter ordentligt, men inte för hårt, det är en hårfin avvägning. Störarna måste nämligen gå att böja mot varandra, och ska tryckas ner så att de står lutande från varandra. Spettet kommer till användning igen när det är dags att sätta upp stöttor.

Stöttorna har för övrigt en nästa lika viktig funktion som störarna, de stagar upp gärdsgården och ska inte rationaliseras bort under ett bygge, en gärdsgård utan stöttor är en halv gärdsgård med sämre hållbarhet.

Inga kommentarer: