onsdag 10 april 2013

En insats för naturen

Jordbrukslandskapet och naturen är inte vad den varit, monokulturer och maskiner raderar effektivt både våra förfäders slit med jorden och den biologiska mångfalden. Men visste du att du kan göra naturen en tjänst genom att sätta upp en gärdsgård?


När en gärdsgård sätts upp finns plötsligt nämligen virke i mängder. Insekter kan krypa in under barken, fåglar bygger bo mellan gärdslena. Och äter insekterna. Och så rullar det på. Så genom att bygga en gärdsgård gör du en liten insats för biologiska mångfald, varje dag.

Inga kommentarer: