måndag 12 augusti 2013

Byggskola avsnitt 11: stöttor

Stötta/stag/sträva, det finns många varianter på namn, men de syftar iaf på de extra störar som är en del av en ordentligt byggd gärdsgård. Funktionen är att stabilisera gärdsgården ytterligare och göra den tåligare mot allehanda påfrestningar. Beroende på byggnadstradition så används stöttor i olika omfattning vid ett gärdsgårdsbygge, i vissa landskap används de flitigt, i andra mer sällan.Stöttorna sitter på omväxlande höger och vänster sida om gärdsgården längs med hela byggsträckan. I längden ger det en betydligt stadigare gärdsgård med längre livslängd.

Se även tidigare inlägg i detta ämne!

Inga kommentarer: