måndag 7 oktober 2013

Nysatt gärdsgård

Smålandsgärdsgård och dubbelgrind enligt traditionell modell på plats på en gård utanför Mjölby. Gärdsgården är bunden med granvidjor och byggd med ene-störar och senvuxen gran. Grinden är av samma material samt med handsmidda beslag.


Inga kommentarer: