tisdag 13 januari 2009

Ene eller gran?


Utanför Kisa i Östergötland finns det restaurerade odlingslandskapet Föllingsö, där denna bild är tagen. Där har det gamla odlingslandskapet varsamt restaurerats och inhägnats med traditionellt byggda gärdsgårdar. Här är det runda, okluvna slanor som använts, och enestörar som med sin oregelbundna form ger gärdsgården ett livligt och charmigt intryck.

Personligen föredrar jag enestörar av just den anledningen, de ger i mina ögon mer karaktär åt gärdsgården. Men det är också en fråga om var gärdsgården byggs. I ett odlingslandskap som detta har en traditionellt byggd gärdsgård en given plats. I ett villaområde eller som tomtavgränsning i ett samhälle fungerar det ur estetisk synpunkt bättre med raka granstörar, eller ett traditionellt falurött spjälstaket.

Det handlar också om lokala traditioner, eftersom gärdsgårdar byggt på olika sätt, men enligt en gemensam princip, över hela landet. Tillgången på olika typer av material har alltid styrt utformningen, enligt samma verklighet som gällt för de flesta byggnader i äldre tiders bebyggelse.

Och bra mycket tjusigare än ett Gunnebostängsel blir det hursomhelst alltid med gärdsgård, oavsett om störarna är är av ene eller gran...

Inga kommentarer: