torsdag 9 januari 2014

Hägnadssyn


Hägnadssyn är ordet för inspektion av gärdsgårdarna på en tomt. Förr var det en viktigt inslag i en lantbrukares vårsysslor. Kontroll av att hägnader var byggda och underhållna på rätt sätt gjordes under denna hägnadssyn, där byalaget utsåg tillsynsmän som varje år inspekterade hägnaderna. Senast första dag i maj månad skulle gärdsgårdarna vara "färdige" (i gott skick), enligt byggningabalken, annars väntade dryga böter.

Bilden ovan är från ett återbesök vid gärdsgård jag byggde för 10 år sen - den står stadigt ännu och har fått en fin grå patina. Gärdsgården finns i Sorunda söder om Stockholm. I vår kan du vara med och arbeta med förlängningen av denna och andra gärdsgårdar på platsen genom att delta i de kurser som arrangeras av Svenska Gärdsgårdar i samarbete med Studieförbundet Bilda. Är du nyfiken på att veta mer om kurserna kan du läsa mer här.


Inga kommentarer: