torsdag 6 februari 2014

Hantverk som det gjordes förr!

Det är mottot för mig och mina medarbetare på Svenska Gärdsgårdar. Det betyder att vi utför hantverket traditionsenligt enligt gamla metoder. Vi utför också hantverket huvudsakligen med traditionella verktyg (handsåg, yxa) för att minska på miljöbelastningen.   
Traditionellt byggd gärdsgård, rest i september 2013   

Precis som med de flesta typer av gamla hantverk så finns det olika metoder att bygga traditionellt beroende på var i landet du kommer ifrån. Detta gäller också för gärdsgården, som också har en mängd olika namn runtom i landet: skihage, strethage, skigård och fastbandshage är bara några exempel. Grundprincipen för hur gärdsgården är uppbyggd är dock alltid densamma. När jag och mina medarbetare bygger en gärdsgård på det vis jag lärt mig så används handkluvet eller okluvet virke till slanor, och störarna kommer från gran eller ene. Gärdsgården binds samman med granvidjor som värms över öppen eld. Detta ger då en helt ekologisk konstruktion som enbart innehåller naturmaterial och inte belastar naturen när den ett antal decennier senare bryts ner. Byggd enligt en sådan gammal tradition behövs varken tryckimpregnerat virke, spikar eller ståltråd i gärdsgården. Den står alldeles utmärkt utan detta - och den står kvar länge. Byggs den däremot med ståltråd, spikar och liknande får den inget traditionellt utseende och hållbarheten blir sämre. Dessutom lämnar ståltråd och spik otrevliga spår efter sig i landskapet som riskerar att skada djur och fåglar.  
I takt med att intresset för byggnadsvård och traditionella utomhusmiljöer stadigt vuxit de senaste åren så dyker det också upp mindre seriösa aktörer på marknaden. Så om du nu beslutar dig för att bygga en riktig gärdsgård på din tomt, var noga med att välja en hantverkare som behärskar konsten att hägna en gärdsgård traditionsenligt. Då gör du en investering som är klok på lång sikt. Rätt byggd lyfter gärdsgården sin omgivning, är den felbyggd blir den snabbt sne och vind och ger inget vidare imponerande intryck, och du måste sätta om den ganska snart igen.

Inga kommentarer: