måndag 22 september 2014

Exempel på olika gärdsgårdstyper

Gärdsgårdar har traditionellt sett skiftat i utseende över landet. Orsakerna har varit många, lokal tradition, typ av djur man hägnat för, samt med jämna mellanrum påbud från högre ort om att spara in på virke har påverkat utseendet. På Svenska Gärdsgårdar jobbar vi enbart med traditionella metoder och modeller när vi reser våra gärdsgårdar och bevarar på så sätt hantverket vidare för kommande generationer. Att använda sig av traditionella metoder ger också ett traditionellt utseende på gärdsgårdarna, där går det inte att fuska med ståltråd, då blir helhetsintrycket av gärdsgården betydligt klenare.

Här följer lite bilder med exempel på både nygjorda och renoverade gärdsgårdar där utseendet varierar beroende på byggnadstradition på respektive ort. Vill du lära dig mer i ämnet rekommenderar jag dig en av våra kurser, vi håller utbildning i traditionellt gärdsgårdsbygge både vår och höst. Läs mer om våra kurser här.

Inga kommentarer: